BUINESS & PLEASURE נבחרי 2009

BUINESS & PLEASURE נבחרי 2009

סלומון וילדר

מחויבות המשרד לסביבה וערנותו לנושא הקיימות, הביא את המשרד סלומון וילדר לפיתוח שיטת בניה מודולרית, שבאמצעותה ניתן לחסוך בזמן בנייה ובהוצאות כספיות.

המשרד מתמחה בבנייה מודרנית תוך שימת לב ייחודית לכל לקוח ולצרכיו. במשך כל תהליך ההתקשרות משלב ההקשבה והלמידה, דרך התאמת המבנה לצרכים הספציפיים ועד גמר הבניה, מלווה הלקוחה בהתייחסות אישית ובאחריות מלאה, תוך זיקה חזקה לנושא הסביבה. אסף סלומון, שותף במשרד, בחר להציג פרוקיט שנבנה עבור משרדי חברת LH Financial שבמנהטן, ניו-יורק, והסתיים בשנת 2008. מלבד התשתי שנבנתה במקום, המבנה כולו תוכנן ובוצע בשיטה מודלרית. כל החלקים נבנו בארץ ונשלחו לניו-יורק במכולה. השלמת הבנייה ערכה זמן קצר ובכך נחסך, כאמור, זמן וכסף.

BUINESS & PLEASURE נבחרי 2009